Opvragen van uitslagen

De assistente is van 13:30 uur tot 15:00 uur telefonisch bereikbaar voor het opvragen van uitslagen en resultaten van onderzoek.

Het opvragen van uitslagen of het maken van een afspraak is strikt persoonlijk en kan dus alleen door uzelf worden gedaan.

Wilt u toch iemand anders namens uzelf uw uitslagen op laten vragen of een afspraak voor u laten maken, dan dient u hier iemand voor te machtigen. Dit kan alleen middels het formulier dat u bij de assistente aan de balie kunt krijgen en zelf dient te ondertekenen, waarbij u vermeldt wie u namens uzelf machtigt.

Wanneer wij niet in het bezit zijn van deze vooraf ingevulde machtiging, kunt u ALLEEN zelf uitslagen opvragen en afspraken maken. Hier worden vanwege de strikte privacyregels GEEN uitzonderingen op gemaakt.

AFZEGGEN AFSPRAAK BIJ VERHINDERING: Helaas komt het regelmatig voor dat er een afspraak gemaakt wordt, maar deze bij verhindering niet wordt afgezegd. Dat is erg spijtig voor andere patiënten die van deze mogelijkheid gebruik hadden kunnen maken en voor de extra tijd die dit onze medewerkers kost. Daarom willen wij u verzoeken bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om 25 euro bij u in rekening te brengen. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.