Nieuwsberichten

AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN

Helaas komt het regelmatig voor dat er een afspraak gemaakt wordt, maar deze bij verhindering niet wordt afgezegd. Dat is erg spijtig voor andere patiënten die van deze mogelijkheid gebruik hadden kunnen maken en voor de extra tijd die dit onze medewerkers kost. Daarom willen wij u verzoeken bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Gebeurt dit niet dan zijn wij helaas genoodzaakt om 25 euro bij u in rekening te brengen.

VERWIJZINGEN

Voor een verwijzing naar een specialist of een onderzoek in het ziekenhuis, heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. HIervoor wil de huisarts u altijd graag op het spreekuur zien. Zodoende kan de huisarts een goede/volledige verwijsbrief aan de specialist schrijven.

VERKLARINGEN VAN DE ARTS:

Uw behandelend huisarts zal geen ‘geneeskundige verklaring’ afgeven. Uw arts handelt daarmee op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.

Hieronder in het kort een toelichting op deze regels:

• De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

• Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts (dus niet de ‘eigen’ dokter). Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie. Als dat nodig is, kan die arts, met uw toestemming, ook nog extra informatie opvragen bij uw behandelend arts(-en)

TRIAGE

Wanneer u de huisartsenpraktijk belt krijgt u de assistente aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.
Het gaat er niet om dat de assistente de diagnose gaat stellen. Zij moet alleen een paar dingen weten om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dat betekent dat er vragen worden gesteld over de klacht waarvoor u belt, maar ook waarover u zich ongerust maakt en wat uzelf denkt dat misschien de oorzaak is. Hierdoor wordt het duidelijker wat de klacht voor u betekent.
Met behulp van triage krijgen wij een juist beeld van de situatie van u als patiënt en kunnen wij op grond daarvan goede en verantwoorde zorg geven.
Het doel van triage is om de urgentie van uw klacht te bepalen, dat wil zeggen hoe dringend uw klacht beoordeeld moet worden door de huisarts. Daarnaast helpt triëren om de praktijk efficiënt te laten functioneren, de kwaliteit van de zorg te handhaven en de wachttijden tot een minimum te beperken, ondanks de toenemende drukte.
De assistente verheldert de hulpvraag om antwoord te krijgen op de volgende vragen:
• Wanneer moet u als patiënt geholpen worden : direct, vandaag, morgen, later in de week?
• Hoe kan dat het beste gebeuren: (spoed)visite, (spoed)consult, advies, onderzoek, (herhaal)recept?
• Door wie moet de zorg worden gegeven: ambulance, huisarts, praktijkondersteuner, assistente?

MACHTIGING OPVRAGEN UITSLAGEN namens uzelf:

Het opvragen van uitslagen of het maken van een afspraak is strikt persoonlijk en kan dus alleen door uzelf worden gedaan.
Wilt u toch iemand anders namens uzelf uw uitslagen op laten vragen of een afspraak voor u laten maken, dan dient u hier iemand voor te machtigen. Dit kan alleen middels het formulier dat u bij de assistente aan de balie kunt krijgen en zelf dient te ondertekenen, waarbij u vermeldt wie u namens uzelf machtigt.
Wanneer wij niet in het bezit zijn van deze vooraf ingevulde machtiging, kunt u ALLEEN zelf uitslagen opvragen en afspraken maken. Hier worden vanwege de strikte privacyregels GEEN uitzonderingen op gemaakt.

Nieuw in de praktijk: TOESTEMMINGSFORMULIER LSP:

U kunt nu online toestemming geven voor het elektronisch uitwisselen van uw medische gegevens.( elektronisch patiënten dossier)
Ga hiervoor naar www.ikgeeftoestemming.nl

Belangrijke mededeling CORONA virus.
 
In verband met het coronavirus treft de praktijk een aantal extra voorzorgsmaatregelen.
 
1:   Wanneer u last heeft van  verkoudheidsklachten en/of hoestklachten (ook zonder koorts!) vragen wij u NIET naar de praktijk te komen, maar uitsluitend te bellen naar de praktijk. Wij trachten uw vragen zoveel mogelijk telefonisch te beantwoorden en wanneer de huisarts inschat dat het nodig is dat u toch gezien wordt, wordt u uitgenodigd op ons daarvoor speciaal ingerichte virale spreekuur.
 
2:   Voor reguliere huisartsenzorg is de praktijk open, maar wel met beperkingen. Zo zal de assistente uitdrukkelijke vragen of u geen virale klachten (zoals boven genoemd) heeft.
 
3:   Om drukte (en daarmee een verhoogd risico op besmetting) te vermijden, zal de huisarts bovendien maximaal 3 patiënten per uur zien. Zodoende kunt u minder snel bij de huisarts terecht dan u gewend bent. In het belang van ieders gezondheid vragen wij u om uw begrip hiervoor.
 
4:    Bij binnenkomst vragen wij u om uw handen te desinfecteren met hiervoor aanwezig desinfectant.
 
5:   Komt u bij voorkeur alleen naar de praktijk. Indien dit niet mogelijk is, overlegt u dan aub vooraf met de assistente, zodat er maatregelen getroffen kunnen worden.

Vermoedt u zelf besmet te zijn met het coronavirus en wilt u zich laten testen, dan kan dit via de lokale GGD. U kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak bij de GGD te maken. Het telefoonnummer is: 0800-1202
 
Tot slot: volgt u aub strikt de instructies van de medewerkers op. Zo houden wij het veilig voor iedereen!

Namens het hele team van huisartsenpraktijk Roozendaal wensen wij u veel sterkte in deze periode. Zorg goed voor elkaar!
***************************************************************************************************************************
Voor diverse vragen over het coronavirus kunt u ook terecht bij:
het Bravis Corona informatiepunt: tel 088-7068866 email: infocorona@bravis.nl

Ook op de website van thuisarts www.thuisarts.nl , vindt u extra informatie
evenals op de website van het RIVM: www.rivm.nl of via het telefoonnummer van het RIVM: 0800-1351

Bovendien heeft het rodekruis een telefoonnummer geopend voor aanvullend advies bij thuisisolatie
telefoonnummer: 070-4455888

De gemeente Roosendaal heeft ook een coronasteunpunt opengesteld: telnummer 0165- 140165 (maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur). Dit speciaal voor inwoners van Roosendaal die in de problemen komen omdat hun dagelijks ondersteuning wegvalt.