Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw huisarts of over een van de andere medewerkers in de praktijk?
Probeer eerst samen met de betreffende persoon het probleem op te lossen, evt. via de huisarts.
U kunt uw klacht ook telefonisch of schriftelijk indienen.

Wanneer u een officiele klacht wilt indienen:
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel: 040-2122780
fax: 040-2126097
www.klachtenhuisarts.nl