Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw huisarts of over een van de andere medewerkers in de praktijk?
Probeer eerst samen met de betreffende persoon het probleem op te lossen, evt. via de huisarts.
U kunt uw klacht ook telefonisch of schriftelijk indienen.

Wanneer u een officiele klacht wilt indienen:
Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland.
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven
tel: 040-2122780
fax: 040-2126097
www.klachtenhuisarts.nl

AFZEGGEN AFSPRAAK BIJ VERHINDERING: Helaas komt het regelmatig voor dat er een afspraak gemaakt wordt, maar deze bij verhindering niet wordt afgezegd. Dat is erg spijtig voor andere patiënten die van deze mogelijkheid gebruik hadden kunnen maken en voor de extra tijd die dit onze medewerkers kost. Daarom willen wij u verzoeken bij verhindering uiterlijk 24 uur van te voren deze afspraak bij de assistente af te zeggen. Anders zijn wij helaas genoodzaakt om 25 euro bij u in rekening te brengen. Wij hopen op uw begrip voor deze situatie.